Algemene Voorwaarden OnsFotoboek.

1. Opdrachtaanname

Opdrachten worden alleen volgens de algemene voorwaarden aangenomen en verwerkt. De consument (opdrachtgever) aanvaardt deze algemene voorwaarden bij het gebruik van de OnsFotoboek software. Nadat de opdracht is verwerkt wordt het door de consument overgedragen bestand een jaar bewaard op de server van OnsFotoboek. Dit is met name van belang voor eventuele nabestellingen van hetzelfde product zodat dezelfde bestanden dan niet opnieuw ge-upload hoeven worden.

2. Auteursrecht en Intellectueel eigendom

De consument is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de aan OnsFotoboek verstrekte bestanden. OnsFotoboek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de verstrekte bestanden. OnsFotoboek gaat ervan uit dat het auteursrecht van het door de consument aangeleverde bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van (auteursrechtelijk) beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Indien OnsFotoboek vaststelt dat het aangeboden materiaal niet voldoet aan de regelgeving zoals beschreven in, bijvoorbeeld, het Wetboek van Strafrecht, zal hiervan aangifte worden gedaan. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden en/of verstrekte gegevens niet worden vernietigd. Auteursrechten van door de consument gemaakte (beeld)materialen blijven uiteraard eigendom van de consument.

3. Herroepingsrecht

De consument heeft uitsluitend herroepingsrecht op een aangegaan voordeelbundel echter, op een reeds geleverd of voor de klant geproduceerd fotoboek rust géén herroepingsrecht. De geleverde producten van OnsFotoboek zijn hiervan uitgesloten omdat het een maatwerkproduct betreft van persoonlijke aard.

4. Aansprakelijkheid

Voor beschadiging of verlies van bestanden kan OnsFotoboek in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. OnsFotoboek stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde fotoboek nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de OnsFotoboek software op zijn (computer en/of telefoon)scherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van OnsFotoboek blijft uitsluitend beperkt tot verwijtbare productiefouten.

Prijzen en acties zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten.

5. Levertijd

Alle opdrachten worden vanaf de ontvangst van de bestanden en de betaling uitgevoerd en, voor zover mogelijk, binnen 2 weken bezorgd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot het annuleren van de opdracht of tot enige schadevergoeding.

6. Garantie

Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant bestelde producten, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.

7. Privacy

Alle verzonden gegevens worden over een zwaar beveiligde HTTPS-verbinding versleuteld verstuurd.

OnsFotoboek heeft een eigen beveiligde omgeving voor het opslaan, uploaden en het afdrukken van beeldmateriaal. Wij zullen het door onze klanten verstrekte beeldmateriaal nooit aan derden beschikbaar stellen.

De bestelgegevens, en de daarbij behorende data, zijn afgeschermd door de klant gekozen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het inloggen op het persoonlijke account in de app en/of of op de website van OnsFotoboek, adviseert OnsFotoboek om het wachtwoord niet automatisch te laten onthouden (‘wachtwoord onthouden’ niet aanvinken) wanneer er een openbare computer gebruikt wordt.

Uitschrijven voor nieuwsbrieven of poststukken gaat via het persoonlijke account van de consument.

Voor het bestellen van OnsFotoboek is een registratie vereist. Ten eerste is een geldig e-mailadres nodig en een (door de klant zelf te bepalen) wachtwoord. Verder zijn de adresgegevens nodig om het product naar het door de consument aangegeven adres te kunnen verzenden.

De aan OnsFotoboek verstrekte persoonlijke gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik. De gegevens die ingevoerd moeten worden bij betaling, verlopen via een gerenommeerde en gecertificeerde betaal provider. OnsFotoboek bewaart geen bankrekeningnummers.

8. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

OnsFotoboek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Check deze daarom regelmatig.